Factuurvoorwaarden - bis

Nog een aantal artikels:

-Nieuwsbrief Arts, Cleeren & Vennoten - november 2012 : "Met een geldig schadebeding maakt u het zich gemakkelijker"

- Newsletter Monard D'Hulst 11.04.13 - "Zijn er bindende termijnen?"

- Newsletter Monard D'Hulst 11.04.13 - "Conventionele of commerciële garanties"