Werk in onroerende staat: nieuwe factuurvermelding !

Werken in onroerende staat: vanaf 01.01.2023 nieuwe factuurvermelding !

Wanneer u, als belastingplichtige, werk in onroerende staat uitvoert, moet u de btw verleggen naar de klant als deze periodieke btw-aangiftes indient in België.

Er zijn vanaf 01.01.2023 twee wijzigingen. 

Wijziging 1 : indien u werkt voor een buitenlandse klant

Verricht u werk in onroerende staat in België voor buitenlandse ondernemingen met een directe btw-registratie, dan dient u vanaf 01.01.2023 ook op uw factuur de btw te verleggen naar de 
afnemer. Tot aan 31.12.22 kon dit enkel maar als deze hier een aansprakelijke vertegenwoordiger had.

Wijziging 2: nieuwe factuurvermelding én aansprakelijkheid ligt voortaan bij uw klant !

“Btw verlegd” veronderstelt dat de afnemer een belastingplichtige is die in België gehouden is om btw-aangiftes in te dienen. Indien dit niet het geval is, dan kan de afnemer de btw ook niet voldoen in plaats van de leverancier dit is duidelijk.

Dit brengt met zich mee dat je als dienstverrichter ook op de hoogte moet zijn van de btw-hoedanigheid van je afnemer om correct te kunnen factureren ! Indien u ten onrechte de BTW had verlegd naar iemand die géén periodieke BTW aangiften indient, moest u bij controle de BTW zélf ophoesten, en eventueel terug vorderen van uw klant. 

U moet vanaf 01.01.2023 steeds volgende mededeling opnemen op de factuur wanneer u de btw verlegt naar je klant: 

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand 
na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een 
belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet 
vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de 
verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Indien de klant de factuur binnen de maand na ontvangst niet betwist, dan wordt u als 
dienstverrichter geacht ontslagen te zijn van uw aansprakelijkheid voor wat betreft de voldoening 
van de btw.

Wanneer de klant geen periodieke btw-aangiften moet indienen, moet hij u hiervan op de hoogte brengen. Dit betekent met andere woorden dat de verantwoordelijkheid voor 
het toepassen van de regeling medecontractant voor werk in onroerende staat wordt verlegd naar de klant.

Wordt er verkeerdelijk gebruik gemaakt van deze regeling? Dan zal de klant voortaan 
instaan voor de verschuldigde belasting, interesten en eventuele geldboeten die daaruit 
voortvloeien !