Opzoeking neergelegde jaarrekening

“Opzoeken van neergelegde jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België”