IBAN en BIC calculator

“Rekeningnummers omzetten in IBAN-formaat”

Hebt u een oud rekeningnummer bij de hand en je wil het IBAN formaat en de BIC code kennen ?

Berekenen ze via deze link: