Huurindexatie

De huur kan jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de consumptieprijs- of gezondheidsindex.

Bereken zelf de indexering met de "huurcalculator".