Controle Europees BTW - nummer

“Controle Europees BTW - nummer”

Om een intracommunautaire levering te verrichten zonder de BTW aan te rekenen, moet u nagaan of de persoon aan wie u levert een belastingplichtige is in een andere lidstaat en moet u het bewijs kunnen leveren dat de goederen in kwestie van uw lidstaat naar een andere lidstaat zijn vertrokken of zullen vertrekken. Het BTW-nummer moet ook op de factuur worden vermeld.

Via de link kunt u de geldigheid van het buitenlands BTW nummer controleren.

Wat betreft het vervoer: zorg voor zoveel mogelijk bewijsstukken (vervoerdocumenten, e-mails, faxen, brieven, ...)