Betalingen BTW

Gewone BTW - betalingen:

Voor het verschuldigd saldo over een kwartaal/maand en de voorschotten.

Het betalen van voorschotten aan de BTW is verplicht voor kwartaalaangevers. Worden deze voorschotten niet betaald, dan rekent de BTW-administratie hierop een intrest aan van 0,8% per maand op de betaling die normaal verschuldigd is.

Wij delen u steeds het bedrag van de verschuldigde voorschotten mee.

BTW-ontvangsten Brussel (rekening-courant)
IBAN: BE22 679-2003000-47
BIC: PCHQ BE BB

Als u BTW betaalt moet u verplicht een gestructureerde mededeling gebruiken, bepaald aan de hand van uw BTW-nummer. Indien u dit niet doet riskeert u een boete van 50,00 EUR per overtreding. Hier kunt u automatisch de referte laten berekenen.

Betalingen n.a.v. bijzondere rekening

Indien u betalingen aan de BTW niet uitvoert wordt er een ‘bijzondere’ rekening opgesteld. 

Automatisch wordt een boete van 15% opgelegd !

Voor de Vlaamse regio of Brussel & Nederlandstalig:

BTW Mechelen
IBAN: BE31 6792 0034 9355
BIC: PCHQ BE BB