Bescherm u tegen extra erelonen ten gevolge van een fiscale controle

 

De kans is groot dat u vroeg of laat te maken krijgt met een doorgedreven fiscale controle, zeker nu de overheid bovenop de vele besparingsmaatregelen op zoek gaat naar extra fiscale inkomsten. De fiscus wil al sinds 2012 de fiscale controles optimaliseren. Niet alleen worden de controleperiodes aangepast, er komt ook een nieuwe soort controle: de opvolgingscontrole. Hierdoor kunnen bedrijven die een controle achter de rug hebben niet op hun lauweren rusten. Het volgende jaar kan de fiscus opnieuw voor hun deur staan.

De wetgeving wordt ook almaar complexer, en biedt steeds minder rechtszekerheid. Daar waar het vroeger vrij duidelijk was welke houding de fiscus zou aannemen ten aanzien van bepaalde constructies, is dit niet langer het geval. Kortom: het risico op betwistingen en discussies vanwege de fiscus is sterk toegenomen.

Onze erelonen inzake fiscale controles, vragen om inlichtingen, wijzigingsberichten, bezwaarschriften, ... zijn nooit inbegrepen in ons forfaitaire facturatie. Dit om reden dat er op voorhand geen inschatting kan gemaakt worden van hoeveel controles u zal krijgen, en bijgevolg van de tijd die aan dergelijke problematiek zal besteed worden. Onze prestaties daaromtrent worden supplementair in rekening gebracht op basis van de bestede tijd.

De onverwachte kosten van deze belastingcontroles kunnen dus sterk oplopen.

Als uw boekhouder willen wij u daarom graag “Omnifisc” aanbevelen. Dit interessante verzekeringsproduct beschermt u tegen de kosten aan erelonen die volgen uit fiscale controles. Ze verzekert namelijk alle erelonen en kosten van uw boekhouder in verband met fiscale controles in het kader van de inkomstenbelasting of BTW. Ook de erelonen van experten, advocaten en deurwaarders op het vlak van bezwaarschrift en gerechtelijke procedure zijn verzekerd.

Voordelen ?

  • U hoeft niets voor te schieten, want Omnifisc betaalt rechtstreeks de erelonen aan de raadgever;
  • De premie is fiscaal aftrekbaar;
  • U krijgt een uitzonderlijk hoge dekking van 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve verdediging - 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging).
  • Bovendien is de fiscus in een minder sterke positie wanneer u aangeeft over een dergelijke verzekering te beschikken en zal ze minder haar standpunt proberen door te drukken, omdat zij rekening houdt met het feit dat u mogelijks naar de rechtbank zal stappen, vermits dit dan toch geen extra kost voor u betekent.


Hou er rekening mee dat er een wachtperiode van 4 maanden is, tussen het afsluiten van de polis en de eerste kennisgeving van een eventuele controle.
 
Bij ons weten is er thans slechts één tussenpersoon die dergelijke verzekering aanbiedt. Wenst U hierover meer info of een polis te onderschrijven, klik dan hier.